Overige publicaties


Toon Teeken, More is more, kunstenaarsmonografie, SUN 2006, met een inleiding van Lucas Hüsgen

 

*

 

Rein Bloem, Lees dat en herlees dat, een keuze uit het beschouwend werk, Perdu 2010, geselecteerd en ingeleid door Lucas Hüsgen