UncategorizedRutger H. Cornets de Groot ( u kent hem wellicht als de man die zo kundig met zijn initialen koketteert) liet een tijd geleden weer eens zien hoe weinig feitenkennis je nodig hebt om op internet je mondje te kunnen opentrekken, danwel je bek roeren. In een even warrige als […]

Initialen en feitenkennisDe Olympische Spelen worden geacht een lofzang te zijn op de verbroedering der volkeren. Dat blijkt niet helemaal het geval. Er is (volgens dit artikel van de Duitse IT-site Heise.de) minstens één groep die buiten de prijzen van de blijdschap valt. En dat gebeurt niet één keer, maar met enig […]

Het Olympia der Roma