PVV


Polen is, zoals andere Oost-Europese landen, zeer boos op Nederland wegens het discriminerende meldpunt van de PVV en brengt daarmee de Nederlandse regering in de problemen. Op zichzelf is dat een uitstekende zaak. Maar: als Polen dan zo tegen discriminatie is, dan mag dat land ook wel eens flink ingrijpen […]

Polen en discriminatie
In het oktobernummer van Streven bespreekt Herman Simissen Nazi te Venlo. Hij noemt onder andere de indringende analyse van De zaak 40/61 van Harry Mulisch, waarin de auteur de aandacht vestigt op wel degelijk belangrijke vragen die Mulisch in zijn reportage verzuimde te stellen, wellicht omdat zij te confronterend voor […]

Streven over Nazi te Venlo


2
De Lowlands-lezing van Rob Riemen is een goed bedoelde poging ter bestrijding van de PVV, maar schiet zichzelf van loutere bevlogenheid een tikje in de voet. Het fascisme en zijn hedendaagse achterneefjes en -nichtjes worden in dat stuk teruggebracht tot deze ene definitie: ‘Het is de luide stem van de […]

Het verlangen van Riemen