Korea


Ik noem het nog even: Nederland drijft officieel handel met Noord-Korea. Een belangrijk product van dit land is textiel, met name winterkleding. Nederlandse kledingmagazijnen betrekken deze al sinds enige jaren uit dit land. Wie wil weten, hoe het toegaat in minstens één Noord-Koreaanse textielfabriek, moet de video bekijken die wordt […]

Komt uw winterkleding uit Kamp 14?


Zoals ik eerder berichtte, is Noord-Korea sinds oktober van het vorig jaar officieel handelspartner van Nederland. En wel, echt, officieel: om de mensen in het land te helpen. Feitelijk wordt er alleen maar een al lange tijd bestaande praktijk ter productie van uitermate goedkope winterkleding mee gelegitimeerd, maar dat heeft […]

Onze heel speciale handelspartnerIn Nazi te Venlo besteedde ik aandacht aan de verschrikkingen van de Noord-Koreaanse concentratiekampen. Ik wees erop, hoe deze oorden (evenals de kampen van de nazi’s) ook een economische functie vervullen: de levering van de denkbaar allergoedkoopste arbeidskrachten. Je zou bijna denken dat ambtenaren van het Ministerie van Economische Zaken, […]

Hoe Nederland concentratiekampen legitimeert