ecologie

Op Oote vandaag een stuk van mij, geheten ‘Olie: rechtsom, linksom’ over de samenhang tussen dreigende olieproblematiek en politiek-ideologische kwesties. Het verhaal wordt daarbij toegespitst op het hedendaagse enthousiasme voor de Franse denker Alain Badiou. Het stuk zelf bouwt voort op vergelijkbare essays uit Wat een romantische droom en Nazi […]

Olie: rechtsom, linksom


De stroomstoringen die dezer dagen honderden miljoenen mensen in India treffen, herinneren mij aan de enthousiaste berichten over het grote aandeel van alternatieve energie binnen het Duitse stroomaanbod. Dat is op zichzelf een vooruitgang ten opzichte van de kernenergie, die in Duitsland als reactie op de ramp in Fukushima definitief […]

De huidige wijze