de vrije ruimte

Voorjaar 1996 verscheen het nulnummer van literair tijdschrift Ciao Bella!. Het stond onder redactie van Désanne van Brederode, Josien Laurier (hoofdredactie), Elsbeth Brouwer en Lucie Th. Vermij (eindredactie). Een lang leven was dit tijdschrift niet beschoren: om nooit opgehelderde redenen werd het door Uitgeverij Vassallucci meteen hierna de nek omgedraaid. […]

Nu met horoscoop!


Wonderlijk… Waar zie je zoiets nu aan? Al sinds jaar en dag ben ik, zeer besmuikt geef ik het toe, PSV-supporter. Dat betekent, dat ik nu de wanhoop nabij zou moeten zijn, als ik verder niet voldoende reden van bestaan had. Maar toch. Gisteren, zo rond de 70e minuut van […]

Eland te Valencia