cultuurbeleid

Hieronder een overzicht van de cultuurparagrafen van de links(ig)e partijen, alfabetisch gerangschikt. Maar eerst wat kanttekeningen. Opmerkelijk is de wazige, vroom algemene, en vooral ultrakorte paragraaf van de PvdA, eens te meer omdat een van de voorgestelde beleidspunten (inzake de BTW) inmiddels al gerealiseerd is. Overigens geldt dit laatste punt […]

Cultuurbeleid: de alternatieve voorstellen