De Wereld Morgen: Het probleem van de eigendom, ook nu


Alhier mijn recensie voor De Wereld Morgen van Wat is eigendom?, de recent verschenen vertaling van Pierre-Joseph Proudhons klassieke verhandeling, die de grondslag vormt voor het anarchisme.