Tenk begint


Sinds vandaag is er Tenk, een onafhankelijke linkse denktank, die voorlopig vooral als website opereert.

 

Ik citeer de beginselverklaring:

TENK wil de ruimte voor het denken over alternatieven vergroten. In het publieke debat zien we een sterke versmalling van het spectrum aan verwoorde politieke opinies. Kritiek op de huidige crisispolitiek komt nauwelijks aan bod. Vergezichten ontbreken al helemaal, in een mediacultuur die gefocust is op poppetjes en incidenten. Dit terwijl de huidige crisispolitiek schreeuwt om weerwoord en protest. Een toenemend aantal kwesties – ecologie, economie, democratie, integratie, internet, mobiliteit – vereist een radicaal politiek denken, niet het verwaterd links dat we nu kennen.

 

Met instemming lever ik aan dit initiatief een eerste bijdrage, bij wijze van column. Daarin gaat het over de stad als idee, het Taksinplein en de sociale noodzaak van serieuze aandacht voor netelige ecologische vraagstukken.