Olie: rechtsom, linksom


Op Oote vandaag een stuk van mij, geheten ‘Olie: rechtsom, linksom’ over de samenhang tussen dreigende olieproblematiek en politiek-ideologische kwesties. Het verhaal wordt daarbij toegespitst op het hedendaagse enthousiasme voor de Franse denker Alain Badiou.

Het stuk zelf bouwt voort op vergelijkbare essays uit Wat een romantische droom en Nazi te Venlo.