Expo 2012


Gisteren is in de Zuid-Koreaanse havenstad Yeosu de Expo 2012 van start gegaan. Naar verluidt, is het de Wereldtentoonstelling met het grootste aantal robots aller tijden.

Wat er te Yeosu in 2002 allemaal gebeurde met Bas van Tongeren, Nederlander op de vlucht voor justitie, op een moment dat de stad zich nog voorbereidde op de eventuele toewijzing van deze Expo, en hoe zijn vlucht samenhing met de zenuwachtigheid van sommige bewoners vanwege die toewijzing, daarover valt meer te lezen in mijn dit najaar verschijnende roman De windbel.

Yeosu was trots op zijn brug. Het is niet elke provinciestad gegeven zich kandidaat te mogen stellen voor een Wereldtentoonstelling, zoals die van 2012, met fameuze tegenspelers als Wroclaw en Tanger. Internationale comités werden tijdens openbare voorstellingen in het plompe concertgebouw warm onthaald, en ook de sierlijke brug maakte deel uit van de onverzettelijke poging om de rest van de wereld te overtuigen.
Het bouwwerk overspande de vierhonderdvijftig meter tussen het schiereiland waarop Yeosu gelegen was, en het nabijgelegen eiland, met aan iedere zijde van het wegdek één enkele pijler voor strakke bedrading die naar weerszijden afliep. Daarop varieerden ’s avonds de schijnwerpers onophoudelijk hun kleuren, als beschutte een waarlijk sprookje een veilige haven, die tegelijkertijd voor de wereld aan twee kanten openging.