Dagelijkse archieven: 29 april 2012


De afgelopen week is er her en der wat spottend gereageerd op het veelvuldige gebruik van de uitdrukking ‘over de eigen schaduw heen springen’, of zijn variant ‘over de eigen schaduw heen stappen’. We zullen het er even niet over hebben, dat de uitdrukking zelfs één keer (bij monde van […]

De handen van de toekomst