Wens


Hopelijk leidt de val van het kabinet-Rutte, of preciezer: het demasqué van de Venlose volksheld, ertoe dat de Nederlandse politiek (wat heet: samenleving!) haar agenda niet langer laat bepalen door de blonde paranoïcus, of meer bepaald: door de geest van de niet meer onder ons verkerende Rotterdamse dandy annex volksmenner, wiens naam ik ook nauwelijks uit kan spreken (iets met een -F). Welk een vreugde, welk een genoegen, welk een verlossing zou dat zijn …