Het perspectief van de vis


Terwijl menig Nederlander (allleszins terecht) vandaag een fles wijn heeft opengetrokken, alsmede misschien een bakje zalmsalade, vanwege de verheugende ontwikkelingen rond een welbepaald gezelschap te Den Haag (een wit huis, welgemoed fietsende politici, een verontwaardigde Venlonaar met blonde haren), gaat de rest van de wereld natuurlijk gewoon door.

BBC World waarschuwde voor de spoedige teloorgang van de visbestanden in de Stille Oceaan.
Met name werd aandacht besteed aan de overbevissing van de jack mackerel, de Trachurus symmetricus. De lezer wellicht onbekend, maar die eens enorme scholen verdwijnen nu via minstens zo enorme trailers in de visverwerkende industrie, onder meer om te dienen als voedsel voor … commercieel gekweekte zalm.

Die wordt zelf gekweekt, mede om de aanslag van de menselijke visbehoefte op de wilde zalmbestanden het hoofd te bieden. Uit hoofde daarvan dreigt binnen nu en tien jaar de Trachurus symmetricus uitgeroeid te worden. Het is nu al zo, dat vissersdorpen langs de Zuidamerikaanse kust de Trachurus symmetricus niet langer meer letterlijk uit zee kunnen plukken, pal aan de kust, zoals dat vele vele jarenlang de gewoonste zaak van de wereld was. Noodzakelijk is een totaal moratorium op de vangst van deze vis, voor minstens tien jaar (het ziet er vooralsnog niet naar uit dat dit gebeurt).
Zalm eten is hoe dan ook geen goed idee.

De gang van zaken rond de Trachurus symmetricus werd gebruikt als een voorbeeld.
Tot slot werd uitdrukkelijk gewaarschuwd dat de omvang van de mondiale visbestanden gierend achteruitrent. En als we blijven geloven dat de wereld oneindig groot is, zullen wij van een zeer koude kermis, zeer lege wereldzeeën thuiskomen. Grootschalige visconsumptie wordt steeds onverantwoordelijker.

De teloorgang van het Venlose politieke wonder met zwabberend kompas en zijn liberale en christendemocratische kompanen is een schone zaak, maar me dunkt de teloorgang van de Trachurus symmetricus toch ook niet onbelangrijk.