Dagelijkse archieven: 22 april 2012


Hopelijk leidt de val van het kabinet-Rutte, of preciezer: het demasqué van de Venlose volksheld, ertoe dat de Nederlandse politiek (wat heet: samenleving!) haar agenda niet langer laat bepalen door de blonde paranoïcus, of meer bepaald: door de geest van de niet meer onder ons verkerende Rotterdamse dandy annex volksmenner, […]

Wens


Terwijl menig Nederlander (allleszins terecht) vandaag een fles wijn heeft opengetrokken, alsmede misschien een bakje zalmsalade, vanwege de verheugende ontwikkelingen rond een welbepaald gezelschap te Den Haag (een wit huis, welgemoed fietsende politici, een verontwaardigde Venlonaar met blonde haren), gaat de rest van de wereld natuurlijk gewoon door. BBC World […]

Het perspectief van de vis