Dagelijkse archieven: 5 april 2012


Voorjaar 1996 verscheen het nulnummer van literair tijdschrift Ciao Bella!. Het stond onder redactie van Désanne van Brederode, Josien Laurier (hoofdredactie), Elsbeth Brouwer en Lucie Th. Vermij (eindredactie). Een lang leven was dit tijdschrift niet beschoren: om nooit opgehelderde redenen werd het door Uitgeverij Vassallucci meteen hierna de nek omgedraaid. […]

Nu met horoscoop!