Maandelijkse archieven: april 2012


De afgelopen week is er her en der wat spottend gereageerd op het veelvuldige gebruik van de uitdrukking ‘over de eigen schaduw heen springen’, of zijn variant ‘over de eigen schaduw heen stappen’. We zullen het er even niet over hebben, dat de uitdrukking zelfs één keer (bij monde van […]

De handen van de toekomst


Hopelijk leidt de val van het kabinet-Rutte, of preciezer: het demasqué van de Venlose volksheld, ertoe dat de Nederlandse politiek (wat heet: samenleving!) haar agenda niet langer laat bepalen door de blonde paranoïcus, of meer bepaald: door de geest van de niet meer onder ons verkerende Rotterdamse dandy annex volksmenner, […]

WensTerwijl menig Nederlander (allleszins terecht) vandaag een fles wijn heeft opengetrokken, alsmede misschien een bakje zalmsalade, vanwege de verheugende ontwikkelingen rond een welbepaald gezelschap te Den Haag (een wit huis, welgemoed fietsende politici, een verontwaardigde Venlonaar met blonde haren), gaat de rest van de wereld natuurlijk gewoon door. BBC World […]

Het perspectief van de vis


In het nieuwe nummer van Parmentier, dat primair is gewijd aan het thema ‘neurocultuur’, vindt u verder onder meer een essay van mijn hand over de esthetische foto’s van de Amerikaanse glamourfotograaf en milieuactivist J Henry Fair, die niettemin een ethisch onderwerp verbeelden: de destructie van onze leefomgeving. Volgens Fair […]

J Henry Fair