Neutrale toeschouwers


Drie Oost-Europese Europarlementariërs roepen op tot een boycot van Nederlandse produkten vanwege de kliksite van het blonde monster.
Ik hoop van ganser harte, dat het zo ver komt. Zoals ik ook van ganser harte hoop, dat het kabinet-Rutte over deze zaak valt.
Het zou minstens bijdragen tot het besef, dat Oost-Europa ook deel is van Europa en als zodanig macht bezit, een besef dat tot onze streken nog niet volledig is doorgedrongen.
Ik heb de laatste jaren drie Oost-Europese landen bezocht (Letland, Polen en Roemenië), en zeker sinds de laatste reis (mijn tweede naar Boekarest, vanwege een romanproject) sta ik nogal skeptisch tegenover veel van wat ik in Nederland meemaak. We hebben het hier nogal goed, en beseffen het eigenlijk nauwelijks. Zo woon ik zelf in een officiële Vogelaarwijk, die er zelfs voor de doorgevoerde verfraaiingsoperaties beter bij lag dan grote delen van Boekarest. Dat er zelf in de laatste tien, twintig jaar alleen maar op vooruit is gegaan, zoals ik vernam.

Niet helemaal toevallig vond ik het ook wat ontluisterend hoe stil het bleef in Nederland, toen laatst te Roemenië stevige volksopstanden plaatsvonden vanwege de afschuwelijke situatie in de gezondheidszorg. Alhier ontstond eerder wat stennis wegens een pepperspray-incident in de VS: het traangas van de Roemeense politie bleek echter minder ernstig.

Nu, ik zal blij zijn, als deze landen nu eens tonen dat ook zij meetellen. Ik zal het een goede zaak vinden, als in Boekarest meer Ursus wordt gedronken dan Heineken. Ik zal het een goede zaak vinden, als men nu haast maakt met het nieuw leven inblazen in de oude inheemse bloementeelt. En wie weet, verleidt het de Oost-Europeanen ook tot het inzicht, dat discriminatie wel heel vervelend is, en dat dit ook geldt voor de eigen etnische minderheid, de Roma.

Als dit soort dingen allemaal het gevolg kan zijn van de overspeelde hand van het blonde monster, dan heeft het bestaan van de heer G.W. toch nog zin gehad.

Eens te benieuwder ben ik naar de fluitconcerten die het Nederlands elftal, bij onverhoopt aanblijven van de huidige regering, deze zomer te Polen en Oekraïne te verduren zal krijgen. Veel neutrale toeschouwers, zo schat ik, zullen er niet op de tribunes zitten.