Jaarlijkse archieven: 2012


Door beslommeringen al bijna vergeten te melden, maar op woensdag 12 december neem ik deel aan de literaire middag van DW B De Loketten van het Vlaams Parlement, IJzerenkruisstraat 99, 1000 Brussel. Die middag (van 12.30 tot 13.30u) is een voorproefje op het DW B-seizoen 2013. Mijn aandeel? Een voordracht […]

Heikrekels in het Vlaams Parlement
De tweejaarlijkse J. Greshoff-prijs voor beschouwend proza gaat dit jaar naar Nazi te Venlo. De jury, bestaande uit Aad Meinderts (voorzitter), Yra van Dijk, Arjen Fortuin, Aukje Holtrop, Ena Jansen, Jos Joosten, Annemie Leysen, Lut Missinne en Carl De Strycker, oordeelt als volgt: In zijn meesterlijke Nazi te Venlo komen […]

J. Greshoff-prijs 2012 voor Nazi te Venlo


In het nieuwe nummer van nY mijn vertaling van ‘Dubbele boekhouding’, een essay van de Oostenrijkse auteur Thomas Stangl: over de zin van het schrijven tegen de klippen op, maar zeker over de noodzaak van en afstand tot ondersteuning van overheidswege. Daarin onder meer de volgende passage: Literatuur bevindt zich […]

Thomas Stangl in nY